ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το έργο αφορά στην επέκταση των εγκαταστάσεων του εργοστασίου παραγωγής ζυμαρικών Μέλισσα στη Λάρισα το οποίο λειτουργεί από το 1980. Πρόκειται για μια πλήρως εξοπλισμένη βιομηχανική μονάδα παραγωγής τροφίμων που συμβαδίζει διαρκώς με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η ΗΜeng πραγματοποιεί τις μελέτες των Η/Μ εγκαταστάσεων της επέκτασης της μονάδας.

ΕΝΑΡΞΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ : Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: Mελισσα Kίκιζας Α.Ε.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Λάρισα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40,000 EU

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
• Ηλεκτρολογικές μελέτες
• Μηχανολογικές μελέτες
• Mελέτες πυροπροστασίας