ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Πρόκειται για κτίριο επιφάνειας 23.000 m2 σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 62.000 m2 στην τοποθεσία “Καρελάς” στο Κορωπί Αττικής , το οποίο θα αποτελεί Κέντρο Αποθεραπείας- Αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας. Λόγω της σπουδαιότητας του κτιρίου και της προστασίας των ασθενών, εσωτερικών και μη, μελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν ασφαλή συστήματα εξυπηρέτησης Η/Μ εγκαταστάσεων, προκειμένου να καλύψει οποιαδήποτε κρίσιμη κατάσταση.

ΕΝΑΡΞΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 2006

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Κορωπί, Αττική

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 3.000.000.000

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
• Ύδρευση
• Αποχέτευση (Βιολογικός καθαρισμός)
• Πυρανίχνευση - Πυρόσβεση
• Κλιματισμός
• Μελέτη Φωτισμού
• Ασθενή ρεύματα
• Κέντρα και διανομές Ιατρικών αερίων
• Ανελκυστήρες
• Ειδικές εγκαταστάσεις (εξοπλισμοί κουζίνας κλπ)
• Συνολικές Η/Μ εγκαταστάσεις περιβάλλοντα χώρου