ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το έργο αποτελεί την επέκταση της κύριας γραμμής του υπόγειου σιδηρόδρομου της Θεσσαλονίκης που ξεκίνησε το 2004. Η νέα γραμμή περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς : Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα και 4.78 χλμ υπόγειας γραμμης.

ΕΝΑΡΞΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ : 2014- 2017

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ATTIKO METΡO A.E.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

YΠΗΡΕΣΙΕΣ:
• Αποχέτευση και Ύδρευση
• Σύστημα πυρόσβεσης
• Ανελκυστήρες και κυλιόμενες κλίμακες
• Αερισμός-κλιματισμός
• Σύστημα απαγωγής αέρα επάνω από την τροχιά