Τα έργα αφορούν τον σχεδιασμό του εμπορικού κέντρου EMPOLI στο Περιστέρι Αττικής. Η HMeng πραγματοποίησε το σύνολο του σχεδιασμού των Η/Μ εγκαταστάσεων:

• Δίκτυo ύδρευσης και αποχέτευσης.
• Σύστημα κλιματισμού
• Δίκτυα υψηλής τάσης και πίνακες διακοπτών.
• Δίκτυα Δεδομένων - Φωνητικό δίκτυο.
• Συστήματα ασφαλείας και συναγερμού.
• Εγκατάσταση RADIO - TV, με σύστημα δορυφορικής λήψης ψηφιακού και αναλογικού σήματος.
• Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας και ανίχνευσης.
• Εγκατάσταση ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων
• Εγκατάσταση Αντικεραυνικής Προστασίας.
• Εγκατάσταση B.M.S.
• Κατασκευή 800,0 kVA. υποσταθμού μέσης τάσης


ΕΝΑΡΞΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 2005-2006

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Περιστέρι, Αττική

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Σχεδιασμός Η/Μ εγκαταστάσεων