ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο γραφείων επιφάνειας 5.500 m2 , με δύο υπόγειους ορόφους στάθμευσης συνολικού εμβαδού 6.000 m2. Η εταιρεία εκπόνησε όλες τις Η/Μ μελέτες από το στάδιο της προμελέτης μέχρι και το στάδιο της εφαρμογής. Επίσης ανέλαβε τη διοίκηση του έργου στη διάρκεια της κατασκευής των Η/Μ εγκαταστάσεων με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας. Εκτός των γραφειακών χώρων περιλαμβάνονται αίθουσες διδασκαλίας με Η/Υ και διαδραστικούς πίνακες, αίθουσα παρουσιάσεων με υπερσύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό, κεντρική κουζίνα και εστιατόριο, μικρότερες κουζίνες, server rooms, κτίριο συντήρησης με μηχανουργείο. Εκτός όλων των συμβατικών εγκαταστάσεων το κτίριο περιλαμβάνει τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: διατάξεις εξοικονόμησης ενέργειας μέσω ανάκτησης θερμότητας από αερισμό, έλεγχο και παρακολούθηση συστημάτων μέσω BEMS (Building Energy Management System), δύο παράλληλους Μετασχηματιστές ικανούς για το πλήρες φορτίο ο καθένας, δύο Η/Ζ ικανά για το πλήρες φορτίο το καθένα ελεγχόμενα από PLC, ανίχνευση μονοξειδίου του άνθρακα (CO) στους χώρους στάθμευσης.

ΕΝΑΡΞΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 2008-2012

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ιδιώτης

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ : Αθήνα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 12.000.000

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
• Ύδρευση
• Αποχέτευση (όμβρια, λύματα, υγρά πλυσίματος οχημάτων, βιολογικός καθαρισμός αποβλήτων)
• Συστήματα απαγωγής καυσαερίων
• Φωτισμός
• Υποσταθμός και Γεννήτριες
• Πυρανίχνευση – Πυρόσβεση
• Ασθενή Ρεύματα (τηλέφωνα, DATA, συναγερμός, μεγάφωνα, BMS, ACCESS, CCTV)
• Ανελκυστήρες
• Η/Μ εγκαταστάσεις περιβάλλοντος χώρου
• Αλεξικέραυνο, Γειώσεις