ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Πρόκειται για το Εμπορικό Κέντρο Europlex στη Λάρισα. Σε αυτή τη φάση του έργου μελετήθηκαν δύο κτίρια – το κτίριο που περιλαμβάνει τις κινηματογραφικές αίθουσες καθώς και το υπόγειο του κτιρίου που περιλαμβάνει όλους τους χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων. Επίσης, μελετήθηκαν οι απαραίτητες υποδομές για την τροφοδότηση των υπόλοιπων κτιρίων που θα κατασκευάζονταν σε επόμενη φάση.

ΕΝΑΡΞΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 2001-2002

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Λάρισα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 2.219.804

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
• Ύδρευση
• Αποχέτευση/όμβρια
• Πυρανίχνευση – Πυρόσβεση
• Κλιματισμός
• Ηλεκτρικά Ισχυρά
• Ηλεκτρικά Ασθενή