ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
To πρώτο κρατικό θέατρο στην Ελλάδα, εγκαινιάστηκε το έτος 1901. Το κτιριακό συγκρότημα του Εθνικού θεάτρου αποτελείται από το νεοκλασικό λιθόκτιστο κτίριο του E. Ziller στο οποίο στεγάζεται η Κεντρική σκηνή τουΕθνικού θεάτρου και από την προσθήκη της νέας σκηνής που κατασκευάστηκε την δεκαετία του 1960 σε επαφή με το διατηρητέο κτίριο της κεντρικής σκηνής.
Η νέα μελέτη αφορά στην ριζική ανασκευή των κτιρίων, στην δημιουργία νέας σκηνής και νέων εν γένει υποστηρικτικών εγκαταστάσεων με καθ’ύψος επέκταση σε τμήμα της υπόγειας κατασκευής. Λόγω του σημαντικού προβλήματος πρόσβασης και επίσκεψης των υφιστάμενων Η/Μ χώρων, δημιουργήθηκαν νέα μηχανοστάσια: Ηλεκτροστάσιο, Λεβητοστάσιο, Υδροστάσιο και εγκαταστάσεις στα δωμάτια του κτηρίου. Σε όλες τις μελέτες ακολουθήθηκαν οι ακόλουθες αρχές σχεδιασμού.
- Αποφυγή διατάραξης της φέρουσας τοιχοποιίας
- Αποφυγή διατάραξης επιφανειών που κρίθηκαν μορφολογικά διατηρητέες
- Αποφυγή οδεύσεων δια μέσω τοιχοποιιών

ΕΝΑΡΞΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 2006-2009

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Αγ. Κωνσταντίνου, Oμόνοια, Αθήνα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23,000,000 EU

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
Σχεδιασμός εκ νέου, των Η/Μ εγκαταστάσεων σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής για την ανακατασκευή και τον εξοπλισμό του κτιριακού συγκροτήματος του Εθνικού Θεάτρου . (Mελέτες ειδικού θεατρικού εξοπλισμού: μελέτη τεχνικής σκηνής, μελέτη θεατρικού φωτισμού και μελέτη οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων).